Due Diligence - Advieskantoor Aarnoudse

Due diligence is een grondig boekenonderzoek maar het blijft niet enkel bij de cijfers. Het omvat alle facetten van een onderneming tot en met de reputatie aan toe. 
Een goede Due Dilegence

Geeft een compleet beeld van de onderneming


Due diligence wordt vaak vertaald als een soort boekenonderzoek maar in werkelijkheid blijft het niet enkel bij de cijfers. Het kan alle facetten van een onderneming omvatten tot en met de reputatie aan toe. Maar uiteindelijk gaat het onderzoek wel om de waarde van het bedrijf en wordt het altijd toegepast bij de aan- en verkoop van bedrijven. Er wordt onderzocht wat het bedrijf heeft opgebouwd en hoe deze waarde naar de toekomst moet worden verrekend. Op deze manier kan een realistisch prijskaartje aan de onderneming worden gehangen.

Ons kantoor focust in het Due Diligence proces geheel op de cijfermatige onderbouwing. Wat wij onderzoeken is:

  • Jaarverslagen
Een van de belangrijkste gegevens bij een due diligence zijn de jaarverslagen uit afgelopen jaren. Los van de winsten of resultaten kan hier veel over de werkwijze van het bedrijf worden gevonden. Zijn er recent reorganisaties of investeringen doorgevoerd? Is het bedrijf gegroeid afgelopen jaren? Worden investeringen snel terug verdiend? Valt er direct te besparen op onnodige onderdelen?
  • De verwachtingen, prognoses en strategische plannen.
  • Een overzicht van alle schulden en voorwaardelijke verplichtingen.
  • Inventaris en voorraad.
  • Debiteuren en crediteuren.
  • Een overzicht van de balans en afschrijvingen.
  • De analyse van vaste en variabele kosten.
  • Indien van toepassing: Fiscale afspraken en gegevens. Wat is de geschiedenis met de Belastingdienst?

Na de analyse van deze en de niet financieel zaken van de onderneming, kunnen wij helpen de waarden van de onderneming te bepalen door op basis van de cijfers één of meerdere formules voor deze waardebepaling toe te passen.Meer dan cijfers alleen

Bedrijfsoptimalisatie

Je bedrijf financieel gezond maken en houden.

Analyse van de cijfers
Een grondige analyse van de cijfers brengt de mogelijkheden en potentie van de onderneming goed in beeld.

Optimaliseren van kasstromen
Waar zijn bezuinigingen mogelijk, waar kunnen marges omhoog, waarin moet je investeren.

Ruimte om te groeien
Een bedrijf dat financieel geoptimaliseerd is, krijgt ruimte om te groeien.

CONTACT OPNEMEN