Financieringsaanvraag - Advieskantoor Aarnoudse

Iedere financieringsaanvraag staat op zichzelf want iedere onderneming bevindt zich in een andere situatie en heeft zijn eigen unieke plannen. Maatwerk dat wij met zorg en aandacht verzorgen.
De juiste financieringsaanvraag

Daarmee realiseer je jouw plannen


Iedere ondernemer heeft te maken met financiering van de plannen of in sommige gevallen herfinanciering zoals het verlengen van de hypotheek. Dan is het voor jezelf belangrijk om te weten hoe uw bedrijf ervoor staat maar ook de financierende partij wil zekerheid door financieel inzicht.
Ieder financieringsaanvraag staat op zichzelf want iedere onderneming bevindt zich in een andere situatie en heeft zijn eigen unieke plannen. De voorwaarden waar je bedrijf aan moet voldoen om de financiering te krijgen is dus afhankelijk van diverse factoren en verschilt per aanvraag.
Ons advieskantoor zorgt ervoor dat de financiering van je plannen op onweerlegbare wijze is onderbouwd. We nemen in nauwe samenspraak met de ondernemer de zaken door zoals de financieringsbehoefte, financieringsstructuur en de financiële planning. We analyseren de verdiencapaciteit van je bedrijf op grond van de in- en uitgaande geldstromen in een bepaalde periode door middel van een goede cashflowprognose. Zo bieden we inzicht in de toekomstige financiële situatie. We stellen een investeringsbegroting op en omzetprognose voor drie jaar. Dit is wat iedere financier wil weten om je aanvraag te kunnen beoordelen.

Opstellen van een financieringsmemorandum

Voor de financieringsaanvraag stellen we in goed overleg met de ondernemer een financieringsmemorandum op, waarmee we banken en eventueel private partijen benaderen. Het financieringsmemorandum bestaat onder meer uit een overzicht van de financiering, gestelde zekerheden, kosten en mogelijke risicofactoren.
Het financieringsmemorandum biedt een objectieve blik op de financiële situatie van je onderneming en geeft inzicht hoe en wanneer de benodigde financiering extra waarde creëert voor je bedrijf. Tevens geeft het de potentiële vermogensverstrekker inzicht in de juiste gegevens op basis waarvan hij de financieringsbeslissing kan nemen. Wij bevelen het opstellen van een financieringsmemorandum dan ook aan bij iedere financieringsaanvraag.

Opstellen van een businessplan

Wij vinden (behalve voor eenmanszaken) voor ieder bedrijf het opstellen van een goed businessplan onmisbaar. In het businessplan beschrijf je de missie en visie van het bedrijf, het profiel van het management, de bedrijfsstructuur, de markt en marktbewerking, het bestaansrecht en het verdienmodel van de onderneming, evenals de potentiële kansen en bedreigingen. De financiële paragraaf bevat de cashflowprognose, investeringsbegroting, liquiditeitsbegroting en omzetprognoses.
De vermogensverstrekker gebruikt deze informatie om je financieringsaanvraag te beoordelen. Hoe beter de onderbouwing van uw businessplan en hoe vollediger de aangeleverde informatie, des te groter de kans op succes. Wij schrijven je businessplan niet maar lichten wel uitgebreid toe welke gegevens noodzakelijk zijn, stellen samen met jou de financiële paragraaf op en geven tips hoe je de kans op een succesvolle financieringsaanvraag aanzienlijk kunt vergroten.Meer dan cijfers alleen

Bedrijfsoptimalisatie

Je bedrijf financieel gezond maken en houden.

Analyse van de cijfers
Een grondige analyse van de cijfers brengt de mogelijkheden en potentie van de onderneming goed in beeld.

Optimaliseren van kasstromen
Waar zijn bezuinigingen mogelijk, waar kunnen marges omhoog, waarin moet je investeren.

Ruimte om te groeien
Een bedrijf dat financieel geoptimaliseerd is, krijgt ruimte om te groeien.

CONTACT OPNEMEN