Interim management - Advieskantoor Aarnoudse

Financieel interim management betekent met urgentie slecht renderende onderdelen of de hele onderneming op de rails krijgen door alle relevante processen te analyseren en optimaliseren.
Goed interim management

Maakt de onderneming levensvatbaar en winstgevend


Het uitvoeren van interim-managementopdrachten

Als ondernemer kom je soms tot de constatering dat een bepaald onderdeel van je bedrijf slecht rendeert en is er sprake van urgentie dit weer op de rails te krijgen. Of er ontstaat een behoefte om alle processen van de onderneming te analyseren en optimaliseren en dit te vertalen naar een betere administratieve bedrijfsvoering en geoptimaliseerde financiële (kas)stromen. Dit zijn nu precies de expertises waarvoor je Financieel Advieskantoor Aarnoudse in kunt huren op basis van interim management. Wij zijn financiële professionals met jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening. Door onze assertieve en pro-actieve houding in te zetten voor de doelen van de onderneming en ons in te leven in de wensen en behoeften van de ondernemer, zorgen wij voor een verregaande optimalisatie van de onderneming. Wij blijven ook nooit langer dan noodzakelijk is!

Aarnoudse richt zich met name op de volgende twee bijzondere situaties:
– Crisismanagement
– Financieel interim management op directie- en controllersniveau.

1. Crisismanagement
Hierbij gaan we voor herstel op korte termijn en succes voor de toekomst. Op basis van een plan van aanpak voeren we verbeteringen door. Het plan van aanpak kan daarbij door ons ook doorgevoerd worden, externen zijn minder gevoelig of vatbaar voor remmende interne factoren. We kunnen ook begeleiden wanneer de ondernemer zelf de zaken op wil pakken. Hierbij kunt je denken aan:
– Ingrijpen, doorvoeren van ‘quick wins’ met oog voor structurele verbetering
– Opstellen en uitvoeren van een herstelplan.

2. Financieel interim management op directie- en controllersniveau.
Heeft jouw onderneming last van één van de volgende zaken?
– er is onvoldoende financiële managementinformatie beschikbaar voor een goede sturing van de onderneming.
– de financieel manager is plotseling weggevallen.
Wij zorgen als financieel interim manager snel voor goede, adequate stuurinformatie, in- en externe verslaglegging en cash- en risicomanagement rapportages. Dit is cruciaal voor iedere onderneming om gezond te worden. Wij kunnen snel en adequaat een management informatiesysteem opzetten. Zo krijg je weer grip op de zaak en kan er weer gestuurd worden op cijfers.Meer dan cijfers alleen

Bedrijfsoptimalisatie

Je bedrijf financieel gezond maken en houden.

Analyse van de cijfers
Een grondige analyse van de cijfers brengt de mogelijkheden en potentie van de onderneming goed in beeld.

Optimaliseren van kasstromen
Waar zijn bezuinigingen mogelijk, waar kunnen marges omhoog, waarin moet je investeren.

Ruimte om te groeien
Een bedrijf dat financieel geoptimaliseerd is, krijgt ruimte om te groeien.

CONTACT OPNEMEN