MKB - Advieskantoor Aarnoudse

Financieel gezond krijgen en houden van de onderneming en ondersteuning bij de de groei van de onderneming met gedegen financieel en fiscaal advies, zo helpen wij de MKB ondernemer.
Voor, achter en naast de ondernemer

Wij staan er altijd.


Als partner van het MKB zien wij het als een belangrijke taak om zowel de ondernemer als de onderneming financieel optimaal gezond te krijgen en te houden. Verder ondersteunen wij de groei van de onderneming met gedegen financieel en fiscaal advies. Praktisch bieden wij de volgende diensten aan:

Voeren van en adviseren over je financiële administratie
Als ondernemer heb je belang bij een goede administratie. Het maakt inzichtelijk of je bedrijf zich ontwikkelt zoals je had verwacht en hoe verantwoord je toekomstbeslissingen zijn. Wij adviseren hierin bij diverse ondernemingsvraagstukken. Zoals hoe je de efficiëntie van je bedrijf kunt verhogen en hoe je de kosten kunt beperken. Lees meer.

Verwerken van de salarisadministratie
Het voeren van een salarisadministratie is een nauwkeurige bezigheid en kost een hoop tijd, die je als ondernemer liever besteedt aan ondernemen. Daarom is het een verstandige beslissing om dit uit te besteden aan Advieskantoor Aarnoudse. Lees meer.

Belastingadvies en belastingaangifte
Wij adviseren over verschillende fiscale zaken. Een ondernemingsvorm zoals bijvoorbeeld een BV, heeft vergaande fiscale maar ook juridische consequenties. Wij zijn helemaal thuis in deze wet- en regelgeving en helpen je deze goed toe te passen. Lees meer.

Opstellen van de jaarrekening
Uit de jaarrekening blijkt hoe je bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Wij stellen deze jaarrekening – die bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting daarop – samen volgens wettelijke eisen. Lees meer.

Tussentijdse cijfers en cashflowprognoses
Soms heeft een ondernemer tussentijdse cijfers nodig, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een lening of in het kader van een verkooptraject van de onderneming. Het kan ook nuttig zijn voor het bijsturen van de onderneming. Cashflowprognoses zijn belangrijk om de impact van de ondernemingsplannen op de financiële situatie van je bedrijf te meten. Lees meer.

Opstellen begroting
Een begroting bepaalt wat het ‘financiële beleid’ is in een bepaalde boekingsperiode. Deze bevat een schatting van welke kosten en welke inkomsten er zullen gaan plaatsvinden. Zeer nuttige exercitie voor MKB bedrijven maar heel veel maken deze nog steeds niet. Ook niet vreemd want het is vrij specifiek werk dat maar eens per jaar hoeft te gebeuren. Wij stellen deze graag voor je op. Lees meer.

Advies bij aankoop en verkoop bedrijf en Due Diligence
Staat je op het punt om je bedrijf te verkopen? Of wil je juist een ander bedrijf overnemen? Dan heb je behoefte aan iemand die je met raad en daad terzijde staat. Wij kijken tijdens het hele proces met u mee, van de voorbereiding tot en met het overdrachtsmoment en verzorgen de Due Diligence, het vaststellen van de juistheid van financiële informatie. risico’s en kansen in beeld brengen. Lees meer.Meer dan cijfers alleen

Bedrijfsoptimalisatie

Je bedrijf financieel gezond maken en houden.

Analyse van de cijfers
Een grondige analyse van de cijfers brengt de mogelijkheden en potentie van de onderneming goed in beeld.

Optimaliseren van kasstromen
Waar zijn bezuinigingen mogelijk, waar kunnen marges omhoog, waarin moet je investeren.

Ruimte om te groeien
Een bedrijf dat financieel geoptimaliseerd is, krijgt ruimte om te groeien.

CONTACT OPNEMEN