Opstellen jaarrekening - Advieskantoor Aarnoudse

Een goede financiële administratie geeft ten alle tijden inzicht in de onderneming. Het helpt de ondernemer de juiste beslissingen te nemen.
Een goede jaarrekening

Geeft inzicht in je financiële situatie


Wat heb je aan een jaarrekening?

Het opstellen van een financieel eindverslag van een ondernemingsjaar is niet alleen verplicht maar kan ook heel nuttig zijn. Het geeft immers inzicht in de financiële situatie van je bedrijf. Door de cijfers tegen bepaalde ratio’s en KPI’s te houden, kun je bepalen hoe je bedrijf heeft gepresteerd en er nu bij staat. Door dit ieder jaar te doen krijg je ook beter inzicht hoe de onderneming zich ontwikkeld. Neemt de winstgevendheid toe, hoe ontwikkelt de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen, kunnen de schulden die op korte termijn betaald moeten worden ook daadwerkelijk voldaan worden met de beschikbare middelen? Allemaal zaken die je uit de jaarrekening kunt halen.

Opstellen jaarrekening

BV’ en NV’s zijn verplicht om de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen hoeven dit niet.

Wat moet er in een jaarrekening staan?

De jaarrekening biedt een financieel jaaroverzicht en bestaat minimaal uit de:

  1. Balans
  2. Resultatenrekening en kasstroomoverzicht
  3. Toelichting vanuit het bestuur of directie op bovenstaande zaken

Soms worden bovenstaande drie zaken aangevuld met een accountantsverklaring of zijn er ook aanvullende zaken verplicht. De website van de Kamer van Koophandel vermeld precies wat er allemaal in de jaarrekeningen opgenomen moet worden. In de regel is het zo dat grotere bedrijven meer onderdelen in hun jaarrekening op moeten nemen dan kleine. Grote en middelgrote bedrijven dienen bijvoorbeeld een uitgebreide toelichting en een jaarverslag toe te voegen, kleine ondernemingen hoeven dit niet.Meer dan cijfers alleen

Bedrijfsoptimalisatie

Je bedrijf financieel gezond maken en houden.

Analyse van de cijfers
Een grondige analyse van de cijfers brengt de mogelijkheden en potentie van de onderneming goed in beeld.

Optimaliseren van kasstromen
Waar zijn bezuinigingen mogelijk, waar kunnen marges omhoog, waarin moet je investeren.

Ruimte om te groeien
Een bedrijf dat financieel geoptimaliseerd is, krijgt ruimte om te groeien.

CONTACT OPNEMEN