Reorganisatie en herstructureren - Advieskantoor Aarnoudse

Weeffouten in de structuur en organisatiefouten van het bedrijf kunnen vervelende, meestal onvoorziene consequenties hebben. Een tijdige herstructurering voorkomt meestal een faillissement.
Reorganiseren en herstructureren

Ingrijpen voor het te laat is


Er zijn veel redenen waarom bedrijven moeten reorganiseren en zichzelf herstructureren. Een bedrijf kan verkoopklaar moeten worden gemaakt. Of er dreigen grote fiscale verliesposten in een bepaald bedrijfsonderdeel. Vaak zijn bedrijven onstuimig gegroeid en is de boekhouding niet helemaal op orde. Weeffouten in de structuur en organisatiefouten van het bedrijf kunnen vervelende, meestal onvoorziene consequenties hebben. In het ergste geval dreigt faillissement.

Door je onderneming beter te organiseren kan dit voorkomen worden. Bovendien ontstaan altijd kostenvoordelen. Advieskantoor Aarnoudse heeft op dit gebied de juiste expertise en ervaring. Wij maken een audit van de gehele onderneming. Is deze wel juist gestructureerd, hoe is de arbeidsproductiviteit, zijn er voordelen te behalen op de inkoop, zijn er bedrijfsactiviteiten die beter afgestoten kunnen worden, is de boekhouding wel juist opgezet, worden alle fiscale voordelen wel benut. Belangrijke zaken die indien verbeterd, de onderneming niet alleen van de ondergang kan behoeden maar ook gewoon een stuk winstgevender kan maken. En daar worden wij nou heel gelukkig van.Meer dan cijfers alleen

Bedrijfsoptimalisatie

Je bedrijf financieel gezond maken en houden.

Analyse van de cijfers
Een grondige analyse van de cijfers brengt de mogelijkheden en potentie van de onderneming goed in beeld.

Optimaliseren van kasstromen
Waar zijn bezuinigingen mogelijk, waar kunnen marges omhoog, waarin moet je investeren.

Ruimte om te groeien
Een bedrijf dat financieel geoptimaliseerd is, krijgt ruimte om te groeien.

CONTACT OPNEMEN