Tussentijdse cijfers - Advieskantoor Aarnoudse

Tussentijdse cijfers laten je zien of de onderneming op koers ligt met het behalen van de targets of dat zaken bijgesteld moeten worden.
Actuele tussentijdse cijfers

Vinger aan de pols van de onderneming


Soms heeft een ondernemer tussentijdse cijfers nodig, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een lening of in het kader van een verkooptraject van de onderneming. Maar het kan ook om andere redenen nuttig zijn om tussentijdse cijfers op te stellen.
Een ondernemer die gestructureerd en planmatig te werk gaat omdat hij of zij wil groeien, heeft een strategie en beleid opgesteld in het ondernemingsplan en maakt ieder jaar een begroting waarin de bedrijfsdoelstellingen zijn opgenomen. Op basis van deze bedrijfseconomische doelen, worden prognoses opgesteld zoals omzettargets per week of per maand.
Tussentijds wil je dan graag weten of deze doelen worden gehaald, of het gevoerde beleid inderdaad tot het verwachte resultaat leidt. Tussentijdse cijfers laten je zien of dit inderdaad zo is, of de onderneming op koers ligt of dat zaken bijgesteld moeten worden.

Advieskantoor Aarnoudse gaat graag met de ondernemer minimaal ieder kwartaal aan tafel om deze tussentijdse cijfers samen door te nemen. Wij maken een analyse van deze cijfers en houden deze samen tegen de gestelde targets. Zo houden we de vinger aan de financiƫle pols van de onderneming, voorkomen we verassingen en zijn we sparringpartner in het zoeken naar optimalisaties die tot een beter bedrijfsresultaat lijden. Deze kwartaalsessies zijn gewoon inbegrepen in het afgenomen servicepakket.Meer dan cijfers alleen

Bedrijfsoptimalisatie

Je bedrijf financieel gezond maken en houden.

Analyse van de cijfers
Een grondige analyse van de cijfers brengt de mogelijkheden en potentie van de onderneming goed in beeld.

Optimaliseren van kasstromen
Waar zijn bezuinigingen mogelijk, waar kunnen marges omhoog, waarin moet je investeren.

Ruimte om te groeien
Een bedrijf dat financieel geoptimaliseerd is, krijgt ruimte om te groeien.

CONTACT OPNEMEN