Uitzendbureaus en payrollbedrijven - Advieskantoor Aarnoudse

Precies die branchespecifieke ervaring en expertise die uitzendbureaus en payrollbedrijven die nodig is om, in het woud van wet-en regelgeving, alles goed in te richten en de beste marges te behalen.
Exacte kostprijsberekening, inregelen A1 verloning

Zo gaat jouw uitzendbureau voor winst!


Uitzendbureaus en Payrollbedrijven vormen een zeer specifieke bedrijfstak, die gespecialiseerde expertise en ervaring vraagt. Advieskantoor Aarnoudse heeft veel branchespecifieke ervaring en kan goed helpen met de volgende diensten:

Verzorgen van de exacte kostprijsberekening
Om tot een goede kostprijsberekening te komen -de zogenoemde payrollfactor) moeten zeer veel zaken in de berekening meegenomen worden: vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim, vakantiegeld, ZW vangnet, WW premie, WAO pemba, WAO/WIA/WGA-gediff, Ziekenfondswet, SF-Fonds, pensioenpremie en uiteraard de marge van het payroll- of uitzendbureau. Dit is zeer specifiek werk dat wij graag voor je uitvoeren.

Voorbereiden voor de NEN controle
Voldoe je als uitzendbureau wel aan de NEN 4400 norm? Ieder jaar krijg je als uitzendbureau, te maken met controlerende instanties die je financiƫle boekhouding, loon- en personeelsadministratie komen controleren. Ben je wel klaar voor de vragen die je krijgt bij de NEN controle, heb je bijvoorbeeld een overzicht met de bedrijfsparameters? Wij bereiden dit helemaal voor en helpen je er zo doorheen.

Uitvoeren ET regeling
Veel bedrijven vertrouwen er in de verloning van hun arbeidsimmigranten erop dat de ET regeling door de software goed wordt toegepast. Dit is lang niet altijd het geval. Bovendien is het zo dat bij het opstellen van de regels allerlei grijze gebieden en onduidelijkheden zijn ontstaan. Om geen verassingen te krijgen in de vorm van boetes en naheffingen of om niet onnodig veel geld op de plank te laten liggen omdat er te weinig uitgeruild wordt, is het verstandig om een specialist deze regeling uit te laten voeren. Wij zijn die specialist.

Beoordelen van salarispakketten
Er zijn diverse soorten salarispakketten ontwikkeld speciaal voor de uitzend- en payrollbranche. Maar zoals boven al benoemd, deze softwareontwikkelaars zijn meestal geen specialisten in de onderliggende wet- en regelgeving die bovendien continue aan verandering onderhevig is. Dit is eerder al geconstateerd door de ABU en de NBBU. Een pakket dat verkeerd rekent kan tot grote schade leiden. Daarom adviseren wij je graag over de selectie van het juiste salarispakket.

Verzorgen van een gespecialiseerde jaarrekening.
Uitzendbureau’s en payrollbedrijven vormen een bedrijfstak die aan bijzondere wet- en regelgeving onderhevig is en waar veel op gelet wordt door de politiek maar ook de fiscus. De verantwoording van de cijfers zoals die in de jaarrekening moet staan is daarom vrij specialistisch werk. Wij hebben de juiste expertise en ervaring in huis om dit te verzorgen.

Inregelen A1 verloning

Met dit specialisme weten wij voor uitzenders en andere bedrijven die werknemers elders uit de EU halen, per uur een stuk hogere marge te behalen.

Alle bedrijven hebben sinds 1 januari 2020 te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Vooral bedrijven met medewerkers met een tijdelijk Nederlands contract en uitzendkrachten worden geconfronteerd met extra werkgeverslasten door WW premiedifferentiatie en transitievergoeding. Deze extra werkgeverslasten kunnen oplopen tot wel 8-10% van het brutosalaris voor deze medewerkers. Wij kunnen aanzienlijke besparingen leveren op deze kosten door het toepassen van de A1 verloningsregeling. Hiervoor hebben wij met een aantal partners een gespecialiseerde organisatie opgericht die deze regeling uitvoert.

Al vele tevreden ondernemingen gingen je voor dus neem snel contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Meer dan cijfers alleen

Bedrijfsoptimalisatie

Je bedrijf financieel gezond maken en houden.

Analyse van de cijfers
Een grondige analyse van de cijfers brengt de mogelijkheden en potentie van de onderneming goed in beeld.

Optimaliseren van kasstromen
Waar zijn bezuinigingen mogelijk, waar kunnen marges omhoog, waarin moet je investeren.

Ruimte om te groeien
Een bedrijf dat financieel geoptimaliseerd is, krijgt ruimte om te groeien.

CONTACT OPNEMEN